Disclaimer

Algemeen

Starhollywoodnails.supply, hierna te noemen Nailssupply BV, verleent u hierbij toegang tot Starhollywoodnails.supply (de website). Nailssupply BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Nailssupply BV spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.


Afbeeldingen

De getoonde afbeeldingen zijn een digitale weergave van de producten. De afgebeelde kleuren kunnen op uw scherm afwijken van de werkelijkheid. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de getoonde afbeeldingen met betrekking tot kleur en patroon.


Prijzen

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op Starhollywoodnails.supply geldt een voorbehoud van eventuele programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Nailssupply BV.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Nailssupply BV. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Nailssupply BV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.